Termografering af el-tavler og anden elektrisk udstyr

Termografering af El-tavler

Termografering af elektriske komponenter

…..

Termografering af El-tavler fjerner risikoen for pludselig opståede hændelser og brande.

For visse virksomheder vil det være en katastrofe hvis en produktion pludselig stopper, fordi el-tavlen er overbelastet og måske starter en brand.

Få udført en forebyggende termografering af dine el-tavler og få en termografi-rapport. Så kan vi sammen planlægge evt. udvidelser og reparationer, mens f.eks. produktionen står stille.

Det er ikke kun varmen ved spidsbelastninger vi kontrollerer. Vi tjekker også for dårlige forbindelser og overbelastninger, kort fortalt bliver hele din el-tavle kontrolleret og sikret for uforudsete nedbrud.

Hvad er termografering?

Ved en termografering af en el-tavle anvendes et termisk kamera, som har en infrarød detektor der viser temperaturer på de genstande man undersøger. Er der forskellige temperaturer, vises el-tavlen temperaturer i forskellige farver. Dermed kan man se om der er små skjulte ”overophedninger” i el-tavlen, som ellers ikke vil blive opdaget – før det er for sent.

Man kan meget præcist se meget små områder der afviger fra normalen, hvilket sikre at alt bliver kontrolleret.

Forebyg kortslutninger og brande med El-termografering

1 ud af 4 brande skyldes ifølge forsikringsselskaberne fejl eller kortslutninger i elinstallationerne. Det kan være svært, hvis ikke umuligt at undersøge et helt elnet, uden et termisk kamera.

Formål med el-termografering

Formålet er at synliggøre og forebygge evt. kommende utilsigtede hændelser i el-tavler og andre elinstallation. Mange el skader er ganske omfattende, hvilket for en produktion betyder driftsstop med driftstab til følge.

Man foretager termograferingen mens anlægget er i drift for at opnå bedste resultat. Ikke alle driftstab er dækket af forsikringen, så det kan være en rigtig god ide at få tjekket sit anlæg jævnligt.

Hvor tit skal man foretage en termografering af sine el-tavler?

For virksomheder med større produktioner, gartnerier o.lign. anbefales det at få udført en termografering af el-tavlerne 1 gang om året. I mindre virksomheder anbefales det fra hvert 2 år og op til 5 år.

Hvem må lave en termografering?

Hvis et anlæg skal tjekkes under drift, må kun en autoriseret el-installatør udføre en termografering. Holmstrup & Mortensen er aut. el-installatører og må teste under alle forhold. Efter udført termografering, laves der en rapport, hvor fejl registreres efter alvorlighed. Se mere på sikringsguiden.

Holmstrup & Mortensen

er en Stærk samarbejdspartner
vi overholder de aftalte tider
har Veluddannet personale
optimer og bruger Miljørigtige løsninger