Automatisk brandlarm redder liv - ABA anlæg

Automatisk brandalarm

ABA minimere skaderne
…..

En automatisk brandalarm redder liv

Automatisk brandalarmer, også kaldet ABA anlæg, skal opdage påstået brande så hurtig som muligt og derefter straks starte et alarmsystem, som kan være en alarm til brandvæsnet og opstart af sikkerhedsbelysning så folk kan komme ud, selvom strømmen er forsvundet.

Er der forskel på et ABA anlæg og en brandalarm?

Ja, der er forskel. En brandalarm kan være en simpel foranstaltning, som f.eks. alarmer ved lyd, så mennesker kan komme ud af bygninger. En automatisk brandalarm kan være sat op med flere forskellige funktioner, som kan sammensættes efter ønske og evt. krav fra myndighederne.

Installation af automatisk brandalarm ABA anlæg

Vi står gerne for hele projektet i samarbejde med dig og myndighederne. Det vil garantere dig at alle krav af funktionaliteter til den automatiske brandalarm, samt etv. krav fra myndighederne og forsikringsselskaber er opfyldt til fulde.

Alle vores installation af brandalarmanlæg udføres efter gældende regler og retningslinje fra DBI 232.

Automatisk brandalarm med lukning af døre ABDL

Automatisk lukning af døre i forbindelse med brand er uundværligt i større bygninger. De er i den grad med til at mindske branden i at brede sig til andre områder og er dermed medvirkende med til at minimere skaderne ved brand.

Ønsker du tilbud eller rådgivning i forbindelse med en automatisk brandalarm, så kontakt os gerne.

Holmstrup & Mortensen

er en Stærk samarbejdspartner
vi overholder de aftalte tider
har Veluddannet personale
optimer og bruger Miljørigtige løsninger